Birthstone Infinity Ring

Giá: Liên hệ

Biểu tượng vô cực (infinity) thể hiện sự mãi mãi, không có ranh giới. Tất cả mọi thứ là vô hạn, là biểu tượng của vũ trụ song song và thực tế. Nó không theo bất kì tín ngưỡng nào nhưng lại nắm giữ nhiều ý nghĩa cao đẹp, kì bí nhưng lại cực kỳ đơn giản.

Đặt hàng