Bài viết mới nhất

Các bài viết mới nhất được cập nhật gần đây

NHẬT HỘT TRÊN SÁP

Một trong những tiến bộ mang tính cách mạng đáng kể trong những năm gần đây; ngoài việc hàn bằng laser, là phương pháp “Đính đá quý trên Sáp”. Phương pháp này đã hỗ trợ cho nhiều thiết kế không…