Bông Tai Nữ Bạc 925 Xi Bạch Kim Đính đá CZ – NI4GZ002

950.000 902.500

Bông Tai Nữ Bạc 925 Xi Bạch Kim Đính đá CZ – NI4GZ002

950.000 902.500

Đặt hàng