Wounded Heart Ring

506.600 303.960

Đó là một trái tim đã từng bị tổn thương. Nó đã không còn hoàn hoản, đẹp đẽ và long lanh nữa. Nhưng tận góc khuất bên trong vẫn tồn tại một tình yêu trọn vẹn và đẹp nhất. Như câu nói của ai đó “Sự gai góc chỉ là cách để họ bảo vệ niềm tin, khao khát từ bên trong”.

Wounded Heart Ring

506.600 303.960

Đặt hàng