Green Garnet Four Leaf Clover Pendant

Giá: Liên hệ

Bốn chiếc cánh tượng trưng cho sự trung thành, niềm hi vọng, tình yêu và may mắn. Người ta tin rằng, mỗi cánh của loài cỏ bốn lá đều tượng trưng cho một thứ: cánh lá đầu tiên là sự trung thành, cánh lá thứ hai là hi vọng, cánh thứ ba dành cho tình yêu và cánh cuối cùng là sự may mắn.

Đặt hàng