Category: Chia sẻ Kiến thức

NHẬT HỘT TRÊN SÁP

Một trong những tiến bộ mang tính cách mạng đáng kể trong những năm gần đây; ngoài việc hàn bằng laser, là phương pháp “Đính đá quý trên Sáp”. Phương pháp này đã hỗ trợ cho nhiều thiết kế không…